20.10.2017

Valtuutus ja voima Kristuksessa

Joyce Meyer

Voittaaksemme sielunvihollisen on tärkeää uskoa siihen voimaan ja valtuutukseen, joka meillä on Kristuksessa. Monet uskovat laahautuvat päivästä toiseen toivoen selviänsä jotenkuten elämästä.

Ongelmat ja kriisit seuraavat toinen toistaan, ja luottamus ja rohkea usko Jumalaan on vähissä tai puuttuu kokonaan. Kuitenkin nämä auttavat elämään vakaana uskovana, joka on täynnä Hänen rauhaansa ja iloaan vaikeissakin olosuhteissa.

Jumala ei halua, että elämämme on aina yhtä hätätilannetta.

Hän haluaa, että nojaudumme Fil. 4:13 jakeeseen: ”Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Tämän mukaan voi elää täysipainoista elämää ja luottaa, että suoriutuu omalle osalle suunnitelluista tehtävistä Kristuksen voimassa. Jälleen kerran tähdennän, että on tärkeää tietää, mitä olemme Kristuksessa ja kuinka vaeltaa sillä valtuutuksella, joka meillä on Jeesukseen uskovina.

Uskovan on tiedettävä, että Paholaista on vastustettava välittömästi, kun se hyökkää tai kiusaus kohtaa. 1. Piet. 5:9 sanoo: ”Vastustakaa häntä uskossa lujina!” Ei pidä odottaa ja katsoa, miten vaikeiksi asiat kehittyvät. Uskonvaellus Kristuksen antamalla valtuutuksella on tärkeää, sillä niin voi kokea Hänen tahtonsa toteutumista elämässään. Jumalan Sana on uskovalle annettu hyökkäysase taistelussa sielunvihollista vastaan.

Raamattu on elävä ja sillä on voima uudistaa mielemme, parantaa rikkinäisyytemme ja muuttaa elämämme.

Raamattu sisältää Jumalan viisauden ja se näyttää suunnan, jota kohti mennä vaikeuksien kohdatessa. Kaikki mitä tarvitsemme, löytyy Sanasta. Se on Jumalan rakkauskirje meille, elämän käsikirja ja paljastaa kaikki Jumalan antamat lupaukset lapsilleen.

Jumalan Sanan voima ja arvovalta varustavat uskovan sielunvihollisen kohtaamiseen. Paholainen vihaa Raamattua, koska sen täytyy taipua Sanan alle. Raamattua on lähestyttävä asenteella, että ”Jumalan avulla aion tehdä, mitä Kirja sanoo”. Näin pystyy toimimaan Kristuksen antamilla valtuuksilla.

Jumala on suurempi kuin ongelmamme. Kun on vaikeaa ja sielunvihollinen hyökkää, älä kysy ”mitä minä voin tehdä” vaan ”mitä Jumala voi tehdä”. Raamattu vakuuttaa, että kaikki on Jumalalle mahdollista ja Hän on suurempi kuin se, joka on maailmassa (1. Joh. 4:4).

Rukous on tehokas tapa keskeyttää sielunvihollisen suunnitelmat.

”Rukoilkaa lakkaamatta.” Rukouksen tulisi olla yhtä luonnollista kuin hengittäminen ja sen pitäisi olla uskovan ensimmäinen reaktio joka tilanteessa. On ihmeellistä, että voimme puhua Jumalalle koko ajan. Sielunvihollinen tekee kaikkensa, ettemme rukoilisi. Se yrittää syöttää, että rukoileminen on vaikeaa, pitää käyttää hienoja ja runollisia ilmaisuja tai olla tietyssä rukousasennossa tai paikassa ennen kuin Jumala kuulee rukoukset ja on varottava, ettei vaan ylikuormita Jumalaa pyynnöillään. Kuitenkin rukoileminen on yksinkertaista. ”Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.”

Meidän tulee rukoilla rehellisin ja vilpittömin sydämin. Jumalalle voi puhua kuin ystävälle puhutaan. Ole oma itsesi äläkä tee Jumalan kanssa keskustelusta uskonnollista toimintaa. Ole nöyrä Hänen edessään ja yksinkertaisesti avaa sydämesi Hänelle. Jumalahan rakastaa sinua ja haluaa sinun kulkevan Hänen tahdossaan voitokkaana läpi elämäsi!

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.